Jest srebrnego kruszca dość, jest też i miedziany,
Który w górach ryfejskich* bywa najdowany,
Niedaleko Boberu rzeki, u starego
Miasteczka Kuperbergu, tak z miedzi zwanego.
Walenty Roździeński. OFFICINA FERRARIA. Poemat z roku 1612.
*Góry Ryfejskie to dawna nazwa Sudetów

Kopalnie

Stacks Image 8
Rozłupywanie skał przez ich rozgrzewanie płonącymi kłodami.
Stacks Image 10
Wietrzenie kopalnianych tuneli przez nieustanne wachlowanie lnianymi tkaninami.

Ilustracje z książki Georgii Agricolae DE RE METALLICA (pierwsze wydanie w Bazylei w 1556 roku).

Początki górnictwa w okolicy Miedzianki

Pierwsza pisemna wzmianka z lat 1310-11 wspomina o pracach górniczych w okolicy Miedzianki. Podano w niej, że właściciel dóbr mniszkowskich Albert z Bawarii (Albert Bavarus) zapisał w testamencie klasztorowi w Lubiążu dobra, z których wyłączono prawo do prowadzenia robót górniczych. Natomiast zapis z roku 1311 wręcz wspomina o "cuprifodina in montibus" (o kopalniach miedzi w górach).

Wydobywanie rud uranu

Łącznie wydobyto na terenie Miedzianki 2400 ton rudy uranu (14.8 tony metalicznego uranu). Średnia zawartość uranu w rudzie wynosiła 0.56%.

W ramach kopalni „Miedzianka” funkcjonowały w latach 1951-1952 kopalnie na polu Mniszków. Prace prowadzono w czterech szybach:
  • Szyb nr 1 znajdujący się nad domem nr 11 (127 metrów głębokości)
  • Szyb nr 2 znajdujący się nad nieistniejącym już domem nr 26 (75 metrów głębokości)
  • Szyb nr 3 znajdujący się z tyłu dworku (40 metrów głębokości)
  • Szyb nr 4 znajdujący się za domem nr 44
Stacks Image 117
Łącznie wydobyto na terenie Mniszkowa 1070 ton rudy uranu (4.5 tony metalicznego uranu). Średnia zawartość uranu w rudzie wynosiła 0.42%.

W całych Sudetach w latach 1948-1963 wydobyto 322160 ton rudy uranu (703.6 tony metalicznego uranu). Uran wydobyty w Miedziance stanowi 2.09% a w Mniszkowie 0.64% łącznego wydobycia na terenie Sudetów.

Stan obecny

Stacks Image 111
Mapę z zaznaczonymi i opisanymi hałdami oraz szybami można znaleźć pod adresem:

https://cbdgportal.pgi.gov.pl/haldy/

Zdjęcia

Filmy

Szyb kopalni Tony znajdujący się przy cmentarzu w Miedziance. Dźwięk licznika Geigera wskazuje, że promieniowanie w szybie nie przekracza tła.
(grudzień 2016)

Szyb kopalni Tony znajdujący się przy cmentarzu w Miedziance. Tym razem użyliśmy bloczka zawieszonego nad środkiem szybu i opuściliśmy kamerę głębiej.
(styczeń 2017)

Szyb kopalni uranu w Mniszkowie jeszcze przed zabezpieczeniem.
(kwiecień 2017)

Sztolnia kopalni Victor w Mniszkowie.
(czerwiec 2018)


Poemat Officina Ferraria

Stacks Image 102
W roku 1612 ukazał się w Krakowie poetam Walentego Roździńskiego (1560 - 1621). Autor, będąc hutnikiem i właścicielem kuźni, opisał stan górnictwa i hutnictwa w Polsce.
Oto fragment dotyczący Kupferbergu:

  
O rudach, kruszcach i kamieniach drogich,
  
które na niektórych miescach w Księstwie Szląskim
  
w ziemi najdują.

    Wielkie użytki ziemne miejscy niektórymi
    Z łaski swojej Pan Bóg dał tej to szląskiej ziemi.
    Ma rudę taką, z której tak dobre działają
    Żelazo, że mu równia w Europie nie mają.

    Jest srebrnego kruszca dość, jest też i miedziany,
    Który w górach ryfejskich bywa najdowany,
    Niedaleko Boberu rzeki, u starego
    Miasteczka
Kuperbergu, tak z miedzi zwanego.

    Są kruszce i w niektórych rzekach piaski złote
    I kamienie najdują drogie rozmaite:
    Safiry, diamenty nad miarę ozdobne,
    We wszem kształcie i w glancu indyjskim podobne.

    Jaspisy w Irzkienberku miedzy Sudetami
    Osobliwe najdują z rożnymi farbami,
    Hiacynty, rubiny, wirzerze najdują
    I w tych źrzódłach, co piasek złoty z nich wymują.

    W Hirzbrunie, w Kuperbergu i u Elbowego
    Źrzódła — biorą magnesy od czasu dawnego,
    Pod Gryfibergą perły śliczne z rzeki Quisy
    Wyjmują jak grochowe ziarna tymi czasy.

    Granaty, błyskające z czyrwona kamyki.
    Najdują w Izerwisie u Izera rzeki
    I w potokach sudeckich, a przy wielkiej górze
    Ryzenbergu — ametyst wyborny się bierze.

    Topazius w Sudetach przy więtszym jezierze
    Ryzenberskim i w polu szyłdawskim się bierze,
    Turkusy w Izerwisie biorą u Strzegowej
    I w górnych rzeczkach — barwy błękitnej a płowej.

    Nadto czasów niedawnych Terra Sigillata
    Zjawiała się w tej ziemi — rzecz godniejsza złota,
    Która niewymownie ma dziwną własność w sobie
    Przeciw jadom, truciźnie i każdej chorobie.

    Lepsza jest z doświadczenia niż lemneńska ona,
    Która przedtym tu do nas była przywożona
    Z wielkim kosztem przez morze z lemneńskiej insuły,
    W której się okazował czasem fałsz niemały.

    Rodzi się ta szlachetna ziemia we świdnickim
    Księstwie, u Ostrej góry na gruncie strzegowskim
    W górach starych a w szybiech tam, kędy przed laty
    Niegdy kopali abo brali kruszec złoty.

    Którą z onych tam starych szybów wybierają
    A z dozorem urzędu zaraz z niej działają
    Kołacki tak okrągłe jako talerzyki,
    Na których zaś pieczęcią miejską czynią znaki.

Źródła