Kalendarium

Wydarzenia

XIV w.

Zamek Bolczów
1311 właścicielem góry i okolic zostaje Albert aus Baiern de cupri fodina in montanis (Albert Bavarus)
1311 nazwa Cupri Fodina
1367
nazwa Coppferberge
1368
nazwa Koppferberg, Kuppfirberg
1370 nazwa Kopferberg, Kopherberg
1370 osada zostaje sprzedana Clericusowi Bolczemu (rycerz na dworze książąt świdnicko-jaworskich)
1375 właścicielem zostaje Puta z Častolovic, następnie Hannos Wiltberg
1397 właścicielami zostają bracia von Ylenburg
1398 właścicielami zostają bracia Konrad i Reinhard von Boralowicz

XV w.

1433 właścicielem zostaje Herman von Czettritz
1434 właścicielami zostają bracia von Liebenthal

XVI w.

Stacks Image 129
1512 właścicielem zostaje Dippold von Burghaus
1512 nazwa Kupferberg, Kopperberg
1519 Kupferberg otrzymuje od czeskiego króla Ludwika Jagielończyka status Wolnego Miasta Górniczego
1545 właścicielami stają się bracia Hellmannowie
1553 bracia Hellmannowie stają się liderami produkcji witrolu miedzi w państwie Habsburgów
1579 areszt mienia gwarków niemogących rozliczyć się z odpowiedniej ilości wydobytego kruszcu (pierwszy kres górnictwa w Kupferbergu)

XVII w.

1605 nazwa Kuppferberg
1624 miasto pustoszy zaraza
1634 ponownie miasto pustoszy zaraza
1637 podczas wojny trzydziestoletniej miasto podpalają Chorwaci walczący po stronie Habsburgów

XVIII w.

1724 proboszczem zostaje Johann Martin Stulpe
1727 proboszcz Johann Martin Stulpe wykładając własne oszczędności przeprowadza całkowity remont kościoła
1728 w styczniu dopiero co odremontowany kościół zamienia się w ruinę podczas wielkiego pożaru
1753
26 stycznia umiera proboszcz Johann Martin Stulpe (zostaje pochowany pod stopniami wzniesionego przez siebie ołtarza)
1786
nazwa Kupferberg

XIX w.

1824 12 października wielki pożar całkowicie trawi dwa kościoły i dobytek 146 rodzin (503 osoby)
1826 12 listopada pastor Christian Schreck konsekruje nową świątynię ewangelicką
1829 konsekracja nowej świątyni katolickiej zaprojektowanej przez Karla Friedricha Schinkela (jako jedyna zachowała się do dziś)
1840 w miasteczku mieszka 667 osób

XX w.

przed II Wojną Światową
Stacks Image 126
1902 włączenie kopalni Dorothea położonej w Górach Ołowianych do terenów górniczych Miedzianki i Ciechanowic
1907 przejęcie przedsiębiorstwa Boberthaler Erzbergwerk przez Consolidirite Kupferbergwerk Waltersdorf z Mniszkowa (niebawem wstrzymano prace górnicze z powodu niskiej opłacalności)
1925 kryzys światowy przyczynił się do upadku górnictwa rud
1936 próby ożywienia dawnych ośrodków górniczych związane z przygotowaniami wojennymi
po II Wojnie Światowej
Stacks Image 18132
1945 nazwa Miedziana Góra, Miedzianka
1945 administracja polska kwalifikuje Miedziankę do rangi wsi
1948 w ramach Zakładów R-1 powstaje w Miedziance kopalnia uranu wykorzystująca 34 szyby
1951 wyczerpują się złoża uranu
1952 kopalnia uranu zostaje zamknięta
1972 w dniu 13 maja Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu podejmuje decyzję o likwidacji Miedzianki
1973 Miedziankę opuszczają ostatnie rodziny
1974 żołnierze wysadzają w powietrze kościół ewangelicki
1974 zostaje zamknięty browar, którego ostatnim dyrektorem był Stefan Spiż

XXI w.

Stacks Image 123
2014 powstaje ścieżka historyczno-edukacyjna Szlak Miedzianka - Mniszków 900 lat historii
2015
w maju zostaje uruchomiony nowy Browar Miedzianka

Źródła

Stanisław Piotrowski. Miedzianka. Wycieczki geologiczne, 2012.
Filip Springer. Miedzianka. Historia znikania. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2015.
Serwis Tajemnice Miedzianki (serwer nie odpowiada).